Rasideologiska miljön – begreppet

Vi har valt att använda arbetsnamnet “Rasideologiska miljön” på vår bok och jag tänkte utveckla lite vad vi menar med den rasideologiska miljön. Det förekommer många olika beteckningar och beskrivningar av den miljön de själva kallar för den “nationella rörelsen”. Oftast är grupperna och partierna i den miljön väldigt motvilliga till att epitet sätts på dem och föredrar kort och gott att bli kallade “nationalister”. Samtidigt är deras motståndare väldigt villiga att kalla dem för antingen nazister eller rasister vilket inte är riktigt sant i alla sammanhang. Högerextrem och högerradikal kan man också läsa lite här och var, men en rörelse som blandar så friskt från alla politiska spektrum och med så stor spridning ideologiskt inom rörelsen är inte alltid höger på den ekonomiska skalan som oftast används i politiska diskussioner. Däremot stämmer det in oftast väl om man med höger syftar på en konservativ och auktoritär rörelse. Vitmaktmiljön användes mer frekvent på 1990-talet, och syftar då på en rörelse som var starkt inspirerad av den amerikanska rasideologiska rörelsen som vi fortfarande kan se spår av i Sverige idag.

Det som håller grupperna samman är deras ideologi om hur raser och etnicitet har betydelse för deras politik. Alla delar av miljön har sin egen politik och spridda åsikter som skiljer sig men deras syn på etnicitet förenar. Medan miljön delas av konservativa katoliker och asatroende nationalsocialister och aktivister som enbart kallar sig nationalister så är de eniga om att blod, hudfärg och etnicitet är det viktigaste att bygga sin politik på. Inte nödvändigtvis att deras blod eller etnicitet är bättre än andras, men att folk åtminstone ska separeras och urvattning av det essentiella genom blandning måste undvikas. Svenskarnas parti gick på val till att DNA-testa människor för utröna om de får vara medborgare. Nordisk Ungdom pratar om identitet kopplat till etnicitet och kultur. Nordiska motståndsrörelsen vill skapa ett statligt institut som genom genetiska profileringar ska rasbedöma samtliga människor som invandrat. Olika ord och olika nivå på hur långt man vill sträcka sig, men grundkonceptet är det samma. Vart folk för sig.

Skiftet från att endast tala om “nordiska” folkslag som värda något har på senare år underlättat när det kommer till samarbeten med rasideologiska grupperingar i länder som traditionellt inte fått ingå i den gemenskap som nordeuropeiska nynazister tidigare hade. Runt om i Europa finns det flera exempel på hur samarbeten gått om intet när gamla nationskonflikter kommit upp till ytan. Ett mer humoristiskt exempel på det är när det tyska vitmakt Landser vägrade slutföra en konsert för att ett band från Polen var bokade till samma kväll. Tidigare var det inte heller ovanligt att man internt såg ner på utländska grupper men ändå bjöd in dem till möten. Alla skulle med, på ett eller annat sätt.

Redan under andra världskriget satte Himmlers SS upp frivilligdivisioner från alla ockuperade länder i Europa, oavsett om de var germaner eller inte. En bosnisk muslim fungerade ju lika bra som kanonmat som en tysk när tiderna blev desperata. Så varför skulle den moderna rörelsen vara annorlunda? Hyllandet av den egna nationen och viljan att hålla den ren har på sina håll rört sig mot en tanke om snarare ett rent Europa. Och för att nå dit krävs samarbete över nationsgränser. Därför har man många gånger slagit knut på sig själva för att rättfärdiga olika konstellationer och internationella sammanslutningar. Nordiska Motståndsrörelsen har täta kontakter med Ryska Imperiella rörelsen och ser inga problem i det, sin nationalsocialistiska ideologi till trots. Nordisk Ungdom har under flera år knutit kontakter med polska nationalister och pekar i det på den gemensamma värdekonservatism som finns hos dem, snarare än att prata ras eller folk, även om det är det som det kokar ner till när man lyfter på locket. Och fler exempel finns. Därför väljer vi begreppet rasideologisk för att beskriva miljön. För även om mycket skiljer sig mellan två grupper i miljön, så är grunden hos dem och deras internationella vänner den samma. Synen på det etniska som överordnat allt annat.

Stötta boken och förbeställ ett exemplar här: https://www.indiegogo.com/projects/en-bok-om-den-rasideologiska-miljon-efter-ar-2000/