Välkomna att följa arbetet

Vi planerar att skriva en bok om den rasideologiska miljön i Sverige på 2000-talet! Delvis för att vi vill göra det för vår egen skull, men också för att vi tror det finns ett behov av en bok som beskriver hela den miljön, från uttalade nynazister till identitärer och tredje positionen-fascister. 2015 kom den hittills enda boken som behandlar (delar av) den rörelsen under den tidsperioden, skriven av Helené Lööw. Det är en fortsättning på hennes två tidigare böcker, och precis som dem är det en mycket bra redogörelse för ämnet, med tydlig historisk bakgrund och förklaring av vad som legat bakom mycket av vad som tog fart kring år 2000. Men den saknar flera bitar, eftersom den endast går igenom den linje som kan dras från den ursprungliga svenska nazismen på 1930-talet. Därför saknas flera viktiga pusselbitar för den som vill förstå helheten kring det vi valt att benämna som den rasideologiska miljön. Det är grupper som Nationaldemokraterna, Fria Nationalister och Nordisk Ungdom, som alla tre på sitt sätt satt en prägel på det som också kan kallas den högerextrema rörelsen under 2000-talet.

För att förstå varför Nationalsocialistisk front valde att ombilda sig till Svenskarnas parti måste man förstå vilken riktning hela rörelsen tog efter Nationaldemokraternas kollaps i interna stridigheter, och för att förstå varför Svenska Motståndsrörelsen idag är den enda kvarvarande renodlat nazistiska organisationen i Sverige måste man gå djupare in på hur de utvecklats både i symbios och direkt konflikt med flera andra grupperingar i miljön de senaste 10-15 åren. Utan att dissekera vilken inverkan Nordisk Ungdom hade genom sina aktioner och metapolitiska strategier, tillsammans med aktivistgrupperna och forumet kring Nordiska Förbundet, så blir helhetsbilden grumlig. Alla olika grupperingar har samverkat, inspirerats och stulit av varandra, och även om de inte alltid velat kännas vid varandra eller undvikit att samarbeta, så är det svårt att isolera någon om man vill göra en heltäckande sammanfattning och analys av vad vi ser idag.

Även om vi inte har de akademiska meriter som en del andra har i ämnet, så besitter vi en djup kunskap inom det. Det är en praktiskt kunskap, som inskaffats genom flera års närstudier av forum, interna diskussioner och offentliga samtal, från högsta ledningsnivå ner till nybakade aktivister. Med den och er hjälp ska vi se till att skriva vad vi hoppas kan bli en bra guide och sammanfattning av en bit av vår nutidshistoria som skrämmer och fascinerar. Och på denna bloggen kommer ni kunna följa processen. Mycket nöje!